Quality and Safety
            find us follow us

Uw Partner in Beheer van Kwaliteit en Veiligheid

Veiligheidsnormen

Omschrijving Referentie Versie
Spoorwegtoepassingen - De specificatie en de demonstratie van bewijs van Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS ) CENELEC EN50126 1999
Spoorwegtoepassingen - Communicatie, signalerings- en processystemen - Veiligheid gerelateerde elektronische systemen voor signalering CENELEC EN50129 2003
Spoorwegtoepassingen - Communicatie, signalerings - en processystemen - Programma voor besturings - en beveiligingssystemen CENELEC EN50128 2001
Technische Safety Management Yellow Book volume 1 en 2   Issue 4

Gangbare veiligheidsmethoden

Commission Regulation (EC) Nº352/2009

24/04/2009

Veiligheidsrichtlijnen voor Spoorwegen

2004/49/EG

21/06/2004

Veiligheidseisen voor de technische interoperabiliteit van ETCS op Niveau 1 & 2

Subset 91 2.5.0

TSI met betrekking tot de controle-en seingeving van het trans-Europese spoorwegsysteem

2006/679/EC

16/10/2006

Functionele veiligheid van elektrische / elektronische / programmeerbaar elektronische veiligheidsgerelateerde systemen

IEC 61508 1997