Quality and Safety
            find us follow us

Uw Partner in Beheer van Kwaliteit en Veiligheid

Legal disclaimer

Viattech Q&S BVBA

Place de la Duchesse de Brabant, 14
1080 Brussel
België

Gebruiksvoorwaarden.

Uitgever van de site: De site en alle bestanddelen zijn eigendom van Viattech Q&S BVBA en haar licentiegevers.
Directeur van de publicatie: Philippe Vin
Site opgebouwd en onderhouden door Infomaniak.

Eigendom van Viattech Q&S BVBA.

De inhoud van de site wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom en alle wet- en regelgevingen die hiermee verbonden zijn of toegepast worden. Tenzij anders vermeld, zijn alle elementen van de site (teksten, namen, foto's, beelden, iconen, namen, logo's, symbolen, uitdrukkingen, ontwerpen, producten, databanken, software) en gebruikersrechten zijn het exclusieve eigendom van VIATTECH Q&S BVBA. Zijn handelsmerken of gedeponeerde materialen zijn beschermd door het auteursrecht.

De reproductie van alle documenten gepubliceerd op de site is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, kopiëren, aanpassen, publicatie in welk medium dan ook of exploiteren op welke wijze dan ook (en andere gevallen waarin de wet voorziet), gemaakt met elementen van deze site voor andere doeleinden is strikt verboden en vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Viattech Q&S BVBA.

Viattech Q & S BVBA behoudt zich het recht om schadevergoeding op te eisen voor het schenden van haar intellectuele eigendomsrechten.