Quality and Safety
            find us follow us

Uw Partner in Beheer van Kwaliteit en Veiligheid

Identificatie

Email:

Paswoord:

Ertms Cenelec Unisig Era

Onze missie

logo_smallViattech Q & S levert diensten op het gebied van RAMS engineering (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid) en risicomanagement aangaande veiligheid.

Het doel van Viattech Q & S is het beantwoorden aan de behoeften van onze klanten door hun producten, systemen, technische processen en organisaties te verbeteren door het verstrekken van diensten van hoge kwaliteit.

Viattech helpt onze klanten om:

  1. RAMS georiënteerde producten te ontwikkelen met behulp van state of the art methoden en analyses
  2. RAMS conformiteit van het product of het systeem tonen tegenover Europese of nationale normen, zodat bijbehorende certificering of homologatie kan worden bereikt
  3. Ervoor te zorgen dat producten of systemen aan RAMS eisen en normen voldoen door onafhankelijke veiligheidsbeoordeling en audit
  4. Organisaties op te richten zodat producten en systemen ontwikkeld kunnen worden met de hoogste RAMS normen
  5. Gespecialiseerde software programma's te ontwikkelen voor veiligheidsbeheer en kwalitatieve en kwantitatieve risico-inschatting